nikolaj nikitin

hlava 22
hlava 22
gypsy jazz festival
Nikolaj portret 13

 

 

Jazz Trio:

Nikolaj Nikitin (saxophone)

Gabriel Jonáš (piano)

Hana Gregušová (vocals)

 

Slovak traditional song - Červené jabĺčko

(Red Apple - symbol of LOVE) Č

ervené jabĺčko v oblôčku mám

Koho rada vidím, tomu ho dám

A ja ťa Janíčko veľmi milujem

Ja ti to jabĺčko z lásky darujem

 

Krájajte mi mamko drobný šalát

Lebo ja nemôžem v noci spávať

Len malú chvíľočku na svitaní

Keď milý zanechá milovaní

_____

A red apple I have got at my window

I give it to one who I like to see

And I love you, Johnny, very much

I give it to you

 

Oh mummy, chop me a small lettuce

For I can not sleep in the night

Maybe just for a while when the sun rises

After my lover stops making love