nikolaj nikitin

hlava 22
hlava 22
gypsy jazz festival
Nikolaj portret 13

Dve výrazné osobnosti domácej hudobnej sféry, dva hudobnésvety s podobným pohľadom na jazzovú estetiku. Saxofonista Nikolaj Nikitina klavirista Ľuboš Šrámek opäť spojili tvorivé a interpretačné sily.Výsledkom ich intenzívnej spolupráce je novinka Altar. Nahrávka vychádza vovydavateľstve Real Music House.

 

Dlhoročné spoluúčinkovanie v projektoch napriečhudobnými žánrami. Aktíva spolupráca Nikitina a Šrámeka začala užv roku 2007. O tri roky neskôr vydala dvojica digitálny releasealbumu Live in Murmansk. Spoločne sa hudobníci angažovali aj v rámciinteraktívnych koncertoch In Medias Jazz s pečiatkou štúdia SND.V nahrávacom štúdiu sa Nikolaj Nikitin a Ľuboš Šrámek objaviliv posledných rokoch spoločne hneď niekoľkokrát. Či už sa jednaloo oceňovaný projekt Polajka, Nikolaj Nikitin Ensemble With Miroslav Vitouš:Tales from My Diary, alebo o novinku Utajený speváčky a skladateľkyHany Šebestovej. Novinka Altar má však v diskografii oboch zúčastnenýchinterpretov špecifické miesto. Samotný názov odkazuje na termín oltár. Tenobaja hudobníci postavili z deviatich obľúbených skladieb vlastnej tvorby, nosiahli aj po téme Leoša Janáčka, J.S. Bacha, či po parafráze známeho štandardu.K nahrávaniu vo dvojici ich inšpirovala tvroba mnohých velikánov.Technickú realizáciu albumu mal na starosti Alex Molčanov, mix a masteringnahrávky Peter Preložník. Novinka Alta má ambíciu reflektovať súčasnú európskujazzovú hudbu, no bez obchádzania tradícii. Mimoriadne dôležitým prvkomnahrávok Nikolaj Nikitina a Ľuboša Šrámeka je zachovanie tvoriveja interpretačnej slobody. Výnimkou nie je ani čerstvý album Altar. Odkazyna free jazz, romantizmus aj reflexia nedávnej tvorby. Deviatka skladiebvtiahne poslucháča do unikátneho zvukového sveta, ktorí stojí na krehkejdrobnokresbe jednotlivých kompozícií. Novinka Altar tak môže pôsobiť ako kontrastk nedávnym nahrávkam oboch hudobníkov. Ich poslednými výstupmi boliŠrámekov album s Petrom Erskinom – White Dream (HC 2015 – Cena Radiohead_Award)a Nikitinova spolupráca s Robertom Pospišom a Martinom Sillayom - albumJán Cikker 105 (RMH 2016).

 

Komorný album na pomedzí jazzu a vážnej hudby. Nikolaj Nikitina Ľuboš Šrámek sa na hranici oboch spomínaných žánrov s úspechompohybujú už niekoľko rokov. Novinku Altar preto môžeme vnímať ako logickévyústenie dlhodobej snahy spojiť tieto dva hudobné svety. Vizuálnou odpoveďouna hudbu Ľuboša Šrámeka a Nikolaja Nikitina je obal CD, za ktorým stojagrafik Matúš Lelovský a maliarka Patrícia Koyšová. Nahrávka Altar bolapodporená z verejných zdrojov FPÚ (generálny partner), SOZA, BSK a grantu ArsBratislavensis hlavného mesta Bratislavy.